Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Richard Telford

Førsteamanuensis / Associate Professor

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgt. 53 A/B
5020 Bergen

Profile picture for user richard.telford@uib.no

Phone: 55583422