Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Atlanterhavets påvirkning på globalt klima

Lea Svendsen disputerer 03.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Impacts of Atlantic multi-decadal variability on the Indo-Pacific and Northern Hemisphere climate”.

Temperaturen i havet endrer seg saktere enn i atmosfæren. Temperaturer på land kan variere med flere grader mellom morgen og kveld, mens temperaturer i havet er mer stabile. I Atlanterhavet har det blitt observert trettiårs perioder med temperaturer varmere enn normalt som etterfølges av trettiårs perioder med kaldere temperaturer, før det igjen blir varmere.

Siden Atlanterhavet ser ut til å følge en slik sekstiårs syklus, kan temperaturer i Atlanterhavet i prinsippet predikeres flere tiår frem i tid. Hvis temperaturvariasjoner i Atlanterhavet i tillegg kan påvirke klima globalt vil dette gi oss muligheter til å gi klimavarsler ti til tretti år frem i tid. Det er derfor av interesse å forstå hvordan Atlanterhavet kan påvirke klimavariasjoner globalt. Denne avhandlingen undersøker hvordan tiårige variasjoner i Atlanterhavet påvirker klima over den nordlige halvkule, fra nedbør i India i sør til temperaturer i Arktis i Nord.

Resultatene fra denne avhandlingen bekrefter at temperaturer i Atlanterhavet har en 60 års syklus. I tillegg konkluderes det med at selv om variasjoner i Atlanterhavet er viktig for globale klimavariasjoner på tiårig tidsskala, så bidrar også andre faktorer som langsomme variasjoner i Stillehavet og vulkanutbrudd til disse variasjonene. For eksempel kan tiårige variasjoner i Stillehavet være viktigere for temperaturer i Arktis enn før antatt. Kunnskap om både variasjoner i Atlanterhavet og Stillehavet vil være nødvendig for klimavarsler ti år frem i tid.

Denne avhandlingen gir dermed ny innsikt i hva som driver tiårige variasjoner i klima globalt, og bidrar til å forbedre prediksjoner og klimavarsler ti til tretti år frem i tid.