English
Nettkart
Intranett
Temperaturutvikling siste 125 år

Animasjonen viser observert oppvarming av jorden fra1881-2006. Økning i forhold til dagens middeltemperatur er vist med farger som går fra gult mot rødt, mens blått til lilla viser kaldere perioder. Størst oppvarming ser vi mot nordområdene og i Arktis.
Nyheter
Publikasjonshighlight:

Arktis smelter, Golfstrømmen består

Det er ikke issmelting i Arktis som gjør Norskehavet mindre salt. Det er Golfstrømmen som har blitt ferskere. >Les mer Flere highlights
Publikasjonshighlight:

Tilbake til fremtiden

Ny forskning viser en fremtidig oppvarming av Norge tilsvarende den fra siste istid og frem til i dag. Men der stopper også likheten. >Les mer Flere highlights
Nyheter:

Karbonutslipp ute av kontroll

Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden. >Les mer Flere nyheter
Forskningstema:
Fortidens klimaendringer Nåtidens klimaendringer Hav, sjøis og atmosfære CO2-kretsløpet Fremtidsklima og regionale effekter
Det skjer:
06.10.2014 11:15-12:00
BCCR/ GFI Seminar
Helene Langehaug, NERSC
Work in progress on the predictability of SSTs in the Nordic Seas.
13.10.2014 11:15-12:00
BCCR/ GFI Seminar
Tor Eldevik, UiB
A brief history of climate - the northern seas from the Last Glacial Maximum to global warming
Kalender
UNI NERSC IMR UIB
Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research