Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Elever får analysert sedimenter ved EARTHLAB ved UiB. Produsent: UiB

Elever analyserer egne prøver på EARTHLAB

Lærer mye om klimaendringer ved å analysere bunnavsetninger fra et fjellvann.

I videovinduet over kan du se hva som skjer når en klasse ved Amalie Skram videregående skole åpner beholderne med sedimenter de har kjerneborret ved Upsete - 850 meter over havet.

Ikke langt fra Bergensbanen ligger Trettevatn, som går for å være en unik, naturlig databank. Bunnavsetninger gir et fantastisk datamateriale. Forskere kan reise 11 000 år tilbake i tid.

I september var elevene til fjells sammen med forskere fra UiB. Nå skal de få resultatene. I den videregående skole er både "den geofaglige verktøykasse", kvartærgeologien og klima viktige tema.

Skoleklasser og andre interesserte kan ha stor nytte av å følge tursporløypen på Upsete. Les mer på skolelaboratoriets blogg.

EARTHLAB åpnet i mai 2016, og tilbyr fasiliteter for utarbeidelse og undersøkelse av sedimentprøver. Forskningsrådet har gitt 16 millioner kroner til infrastrukturprosjektet.