Understanding climate
for the benefit of society

Klima i Norge 2100 – Hva skjer?

I et varmere Norge kan du forvente mer nedbør over hele landet og flere dager med store nedbørsmengder, flere regnflommer og økt fare for jordskred.

Body

Hvordan klimaendringene vil slå ut er avhengig både av geografi og sektor. Mens lengre vekstsesong gir mulighet for økt jordbruksproduksjon, er kortere snøsesong en utfordring for skianlegg i lavlandet. Hvor mye temperaturen stiger avhenger også av framtidige klimagassutslipp.

Mer om hvilke endringer vi kan forvente i Norge fram mot år 2100 - inkludert temperatur, vekstsesong, nedbør, snø, flom og tørke, skred, havtemperatur og havnivå – kan du lese om i brosjyren her .

Brosjyren baserer seg på rapporten ”Klima i Norge 2100” utarbeidet av meteorologisk institutt, Bjerknessenteret for klimaforskning, Statens vassdrags- og energidirektorat, Havforskingsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Rapporten er levert på opprag fra NOU klimatilpassing og kan lastes ned på: http://nou-klimatilpassing.no