Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

BAKGRUNN: Klimaet forandrer seg

- Klimaendringene er omdiskutert. Men det viktigste er forskerne enige om.

FNs klimapanel (IPCC), som består av verdens fremste forskere, samler så og si all forskning klima.

De slår fast at det er overveiende sannsynlig at menneskers utslipp av har bidratt vesentlig til den observerte klimaendringen de siste 30 til 50 år.

I denne artikkelen oppsummerer forskerne ved  Bjerknessenteret noen av de viktigste enighetene blant klimaforskere.

Les mer på NRK.no