Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Elin bloggar frå Antarktis

Elin Darelius og tre kolleger skal tilbringe både jul og nyttår i Antarktis. Følg toktet på Elin sin blogg på bt.no.

10. desember gjekk Elin Darelius, Kjetil Våge, teknikar Helge Bryhni og student Mari Jensen (alle frå UiB) ombord i isbrytaren "Ernest Shackleton" i Cape Town. I sju veker blir dei ombord i båten, før dei kan ta fatt på heimreisa frå Falklandsøyene i slutten av januar.

Toktet er ein del av Weddell-prosjektet , og formålet er å sette ut og hente opp riggar med måleinstrument, for å studere korleis det superkalde vatnet under iskappa i Antarktis vert danna.

Omtrent ein gong i veka vil Elin sende heim tekst og bilder til bloggen.
Her kan du lese det første bidraget: http://blogg.bt.no/preik/2012/12/15/antarktis-bloggen/#.UM8EupPm6Nt


Les også BT si sak om toktet og bloggen