Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

tograder2015

Årets 2°C kan du lese her. Følg også med på tograder.no. Design: Haltenbanken

Årets 2°C-rapport: - Vi har dårlig tid!

Det grønne skiftet er i gang, men farten er ikke stor nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Det er hovedbudskapet i årets 2°C-magasin. 

Nyhetsmelding fra Norsk klimastiftelse

– Overgangen til lavutslippssamfunnet er en av de største omlegginger vi har sett i verdenshistorien. Men motkreftene er mange og sterke.

Det sier NTNU-forsker Espen Moe i en artikkel i rapporten 2°C, som kommer ut med sin årlige utgave 18.november. 2°C utgis av Norsk Klimastiftelse i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Det inneholder stoff fra klimavitenskapen og energiomstillingen.

Motkreftene Espen Moe sikter til er aktører som trues av endringene i lavutslippssamfunnet. Et eksempel er japanske kraftselskaper som vil ikke ha vindkraft. De ser at folketallet vil gå ned og at behovet for elektrisitet faller. Hvorfor gjøre det vanskeligere for seg selv ved å slippe til en konkurrent? Slike sterke motkrefter finnes i en rekke land.

Last ned pdf av magasinet her

Vind, sol og vann

Utviklingen og potensialet innen offshore vind, sol og vann fyller store deler av magasinet.

– Solenergi er blitt mye billigere og har vokst mye raskere enn de fleste trodde var mulig for få år siden. Likevel har vi bare sett begynnelsen, mener Gabriella Tranell, professor ved Institutt for materialteknologi på NTNU.

Men fremgang er nødvendig. Tittelen på årets rapport er ”Dårlig tid”. I flere artikler dokumenteres det dramatiske endringer i Arktis.

Postdoktor Svetlana Sorokina og professor Lars H. Smedsrud skriver at temperaturen øker dobbelt så fort i Arktis som i resten av verden. Når sjøis og snø smelter, blir det større områder med åpent hav. Resultatet er en negativ spiral: Mørkt hav absorberer mer varme og forhindrer isen i å fryse på nytt, noe som øker opptak av solenergi enda mer.

Forskerne Nadine Goris ved UNI Research og Siv Kari Lauset ved UNI Research og Bjerknessenteret peker på at havforsuringen skjer raskere i Arktis enn ellers i verden. Grunnen er at kaldt vann er særlig egnet til å ta opp CO2. Surere hav svekker livsgrunnlaget for kalkdannende organismer, som er en viktig del av næringskjeden. Følgelig kan den tiltakende havforsuringen også gjøre stor skade på fiskeriene i Norskehavet.

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet skriver at naturlige klimavariasjoner kan gi kaldere Arktis de neste tiårene. Men å plukke ut enkelte tidsserier for å vise at klimautviklingen på jorden kun er resultat av naturlige klimavariasjoner er en grunnleggende feilslutning.

Irreversibelt

Professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret advarer om at oppvarmingen i havet fører til at en av de største breene i Antarktis, Thwaites Glacier, er i ferd med å smelte og kanskje forsvinne helt. Smelting av brearmene i Vest-Antarktis alene kan gi en langsiktig havstigning på tre meter og sette flere av verdens storbyer helt eller delvis under vann. Er prosessen først satt i gang, blir den bortimot umulig å stoppe. For alle som har ansvar for klimapolitiske tiltak bør denne forskningen være en ekstra grunn til anstrengelser for å realisere lavutslippssamfunnet på raskeste måte, påpeker han.

Målet er å påvirke

Norsk Klimastiftelse ble opprettet i 2010. Stiftelsen arbeider for kutt i klimagass-utslippene gjennom overgang til fornybar energi og andre lavslipp-løsninger.

– Situasjonen er dramatisk. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år, sier daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen.

– Vi har dårlig tid. Men det er lyspunkt. I 2014 flatet de energirelaterte utslippene av CO2 ut sammenlignet med året før, selv om verdensøkonomien vokste. To viktige forklaringer er utflating av kullforbruket i Kina og kraftig vekst i fornybar energi.

– Vi ønsker med 2°C å speile utviklingen gjennom vitenskapelig baserte artikler i en form som er tilgjengelig også for folk utenfor forskningen. Det er viktig å få frem fakta for de som skal ta beslutninger. Og det er viktig å skape legitimitet i opinionen for nødvendige tiltak. Målet med 2°C er å påvirke utviklingen i en klimavennlig retning, sier han.