Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Har evaulert FN's klimapanel

En ny rapport om arbeidsrutiner i FNs klimapanel (IPCC) overleveres på mandag til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Klimapanelets leder Rajendra K. Pachauri.

På en pressekonferanse i New York mandag 30. august overleverer komiteen ledet av IAC sin rapport ”Climate change assessments: Review of the processes and procedures of the IPCC” til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leder av FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri. Offentliggjøringen finner sted kl 16.00 norsk tid (10.a.m lokal tid) og kringkastes live på FNs nettsider .

Målet med evauleringen er blant annet å foreslå forbedringer for å sikre best mulig kvalitet på rapportene fra klimapanelet i framtiden. 

10. mars i år ga FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leder av FNs klimapanel Rajendra K. Pachauri, det internasjonalt vitenskapsrådet IAC i oppdrag å opprette en uavhengig ekspertgruppe til å gjennomgå rutinene og prosedyrene for arbeidet med klimarapporter i FNs klimapanel. InterAcademy Council (IAC) er en paraplyorganisasjon for vitenskapsakademier i hele verden.

Bakgrunnen for å iverksette en slik gjennomgang var debatten om kvalitetssikring av konkusjonene i klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007.

- Klimarapportene fra FNs klimapanel må bygge på nøyaktighet, objektivitet og gjennomsiktighet. Vi må minimalisere potensialet for nye feil i framtiden. Derfor har jeg i samråd med lederen av klimapanelet initiert en omfattende gjennomgang av rutiner og prosedyrer, uavhengig av FN-systemet, ledet av IAC, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i forbindelse med offentliggjøringen av oppdraget.

Kontaktinformasjon
Prof. Eystein Jansen, Direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, e-post: eystein.jansen@uni.no, telefon: 55583491, mobil: 90618858

Seksjonssjef Alice Gaustad, Klima- og forurensningsdirektoratet, e -post: alice.gaustad@klif.no, telefon:2257536, mobil: 98094104

Relevante lenker:
Pressemelding fra IAC her.
Følg med på webcast her.
Rapporten legges samtidig ut på IACs hjemmesider.

Mer om siste IPCC rapport her .