Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Russisk besøk

Ein delegasjon frå St.Petersburg og Kaliningrad haustar norske erfaringar innan klima- og energiplanlegging, og besøkte Bjerknessenteret i den anledningen.
 

Denne veka tok Birgit Falch og Nils Gunnar Kvamstø imot ein delegasjon på 17 russarar, då dei denne veka var på studietur i Bergen og Oslo. Den russiske delegasjonen med personar frå styresmakter, universitet og nærlingslivsorganisasjonar i dei to byane ved Østersjøen, deltek i to energi- og klimaplanleggingsprosjekt i regi av Nordisk ministerråd.

– Målet for studieturen er å hente nordiske erfaringar frå klimaplanlegging, aksjonsplanar, energieffektivisering og innan fornybar energi, seier Natalia Khaluk, prosjektkoordinator ved Nordisk ministerråd i Kaliningrad.

Bjerknessenteret og GFI stod på lista for den russiske delegasjonen på studietur. Foto: Gudrun Sylte

 

Khaluk har tidlegare vore i Bergen, blant anna på MARE-konferansen i vår. Då studieturen var under planlegging bestemte ho seg for at ein måtte besøke Bergen og Bjerknessenteret.

Tirsdag fekk dei eit innblikk i Bjerknessenteret sine forskningsområder frå Nils Gunnar Kvamstø, og eksempler på globale klimaendringer og regionale klimamodelleringsaktiviteter frå Michel Mesquita og Frode Vikebø.


– Det var svært interessant å få vite meir om bakgrunnen for klimaendringane og korleis det kan påverke livet til mange menneske i framtida. I Kaliningrad vert vi spesielt påverka av havnivåstiging, sidan store område ligg under havnivå berre beskytta av diker, på same måte som i Nederland, seier Khaluk.
 

Etter Michel Mesquita sitt foredrag er russarane interesserte i å delta i fjernundervisningsprogrammet Mesquita utviklar saman med TERI, CICERO og University of Iowa innan kapasitetsbygging i klimaforskning. Prosjektet er kalla og står for Long-term E-capaciity builDing for climate science.