Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Unik kartlegging av havstrømmene kan gi bedre klimavarsel

Ny studie i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience gir en unik beskrivelse av havsirkulasjon og klimavariabilitet, som kan gi et sikrere grunnlag for varsling av framtidens klima.

Forskere fra Nansen- og Bjerknessenteret har sett på endringer i havklima og hvordan disse forplanter seg med havstrømmene i De nordiske hav, og da spesielt Norskehavet, basert på faktiske observasjoner. De nordiske hav har blitt grundig overvåket av blant annet norske, færøyske, islandske og (sovjet-) russiske forskningsfartøy siden 1950. Det er første gang forskere sammenstiller disse målingene i stor skala over flere tiår.

- Tidligere trodde man at forandringer i utvekslingen av vannmasser mellom De nordiske hav og Nordatlanteren skyldes endringer i dyphavet lengst mot nord, men vår analyse viser at kilden til disse endringene kan spores tilbake til Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet, sier forsker og førsteforfatter Tor Eldevik fra Nansensenteret.
 
Studien gir dermed en bedre forståelse av Atlanterhavets omveltning fra varm Golfstrøm i overflaten til kald returstrøm i dypet, noe som gir et nytt grunnlag for å vurdere hvilke områder og målinger som er best egnet for å forstå klimaendringer i vår nære og fjerne fortid. Denne forståelsen må videre legges til grunn ved utviklingen av framtidens observasjons- og modellsystem for klimavarsling.

- For å beskrive et framtidig klima, er det helt nødvendig å kjenne til hvordan havklima har endret seg tidligere og hva som har vært kilden til disse forandringene. Studien vil derfor bli en viktig referanse for å kunne spore framtidige endringer, sier Eldevik.

 
Omveltningen fra varme (i rødt) til kalde vannmasser (i blått) i De nordiske hav. Den svarte pilen indikerer Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet, og de grå pilene den kalde returstrømmen i dypet.

 

 
Atlanterhavets storstilte sirkulasjon av varme og kalde vannmasser svinger i takt med endringer i klima. Studien tar pulsen på disse svingningene, sier Tor Eldevik, førsteforfatter av Nature Geoscience-artikkelen.


Artikkelen det refereres til:

Eldevik, T., J.E.Ø. Nilsen, D. Iovino, K.A. Olsson, A.B. Sandø, and H. Drange, 2009: Observed sources and variability of Nordic seas overflow. Nature Geoscience, 2, doi: 10.1038/NGEO518.