Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

March for Science Bergen

Lang slange rundt Lille Lungegårdsvann, sett fra midten av toget. Foto: Gudrun Sylte

Marsjerte for vitenskapen

I Norge planlegges det markeringer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Per 08.03.2017 så er det planlagt markeringer i 360 byer over hele verden.

Nadine og Morven i March for Science
Nadine Steiger og Morven Muilwijk med klare budskap. Foto: Gudrun Sylte

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss, og vitenskap bringer oss videre.Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål. Vi marsjerer for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn.

Du kan støtte markeringen ved å promotere markeringen  stille opp som frivillig medhjelper, tilknytte deg  markeringen eller støtte markeringen økonomisk (donasjon er mulig gjennom vår nettside)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om markeringen på: sciencemarchbergen@gmail.com eller sciencemarchnorway@gmail.com

 

Takk på forhånd og med vennlig hilsen, March for Science Bergen

 

Nettside:  http://marchforsciencenorway.com/

Facebook: fb.com/marchforsciencenorway

Twitter: @SciMarchNorway