Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Organisasjon

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). I dag er senteret delvis finansiert av et tilskudd fra Senter for klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2021. Alle BCCR forskere er ansatt ved en av våre fire partnere: Universitetet i Bergen, Uni Research, Havforskningsinstituttet (IMR) og Nansensenteret (NERSC). 

 

 

Styret

Styret i Bjerknessenteret består av direktører og fagdirektører i partnerinstitusjonene Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet, samt prorektor ved UiB.

Styret har ansvaret for senterets strategi og institusjonelle støtte.

Anton EliassenBoard
Direktør, MET Norway
P.O. Box 43, Blindern. Oslo

Harald Loeng
Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet
P.O. Box 1879 Nordnes, NO-5817 Bergen

Stein Sandven
Direktør ved Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlensgt 4, NO-5006 Bergen

Aina Berg
Daglig Leder, Uni Research AS,
Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen. P.O. Box 7800, 5020 Bergen

Anne Lise Fimreite
Prorektor, Universitetet i Bergen
Muséplassen 1, P.O. Box 7800, NO-5020 Bergen

Direktør og Lederforum

Lederforumet består av direktør, administrasjonssjef, lederne for Bjerknessenterets 7 forskningsgruppene og fra Senter for Klimadynamikk. Deres mandat innebærer å arbeide med gjennomføring av senterets strategiske vitenskapelig utvikling, og for å fungere som en kommunikasjonskanal mellom partnerne. 

 Tore Furevik

 Direktør, professor UiB

 Odd Helge Otterå

 Leder RG1, forsker Uni Research

 Anne Britt Sandø

 Leder RG2, Forsker Havforskningsinstituttet

 Christoph Heinze

 Leder RG3, professor UiB 

 Camille Li

 Leder RG4, Forskningsleder SKD førsteamanuensis UiB

 Igor Ezau

 Leder RG5, forsker Nansensenteret

 Jostein Bakke

 Leder RG6, professor UiB

 Bjørg Risebrobakken

 Leder RG7, forsker Uni Research

 Tor Eldevik

 Forskningsleder SKD, professor UiB

 Kerim Niscancioglu

 Forskningsleder SKD, førsteamanuensis UiB

 Are Olsen

 Forskningsleder SKD førsteamanuensis UiB

 Beatriz Balino

 Administrasjonssjef

 

Stab 2016

 

# Persons 

 % Non-Norwegian

 % Female

 Forskere

117

58%

26%

 Postdocs

33

82%

42%

 PhD studenter

45

64%

49%

 Teknikere &

Administrasjon

 15

40%

67%

 

 Totalt

210

 

 

The Bjerknes Centre recruits personell internationally. In 2016, 37 nationalities are represented at the BCCR.

staff by nationality

staff

 

 

The Scientific Advisory Council

The Scientific Advisory Council (SAC) is formed by a panel of internationally acknowledged scholars in climate research. The SA´s mandate is to provide advice and assessment of the quality and foci of the scientific programme, as well as aid in the integration with the international research community.

Jens Hesselbjerg Christensen

Danish Meteorological Insitute, Denmark

Gunhild Rosquist

Stockholm University, Sweden

Dorothee Bakker

University of East Anglia, The UK

Tapio Schneider

ETH Zurich, Switzerland

Fiametta Straneo

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), USA

Colin Jones

MET Office, The UK

Magdalena Balmaseda

ECMWF, The UK

Claire Waelbroeck

LSCE/IPSL, France

 

Partnere og Sponsorer

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre. UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner, både et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i seks fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Havforskningsinstituttet (HI) driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Virksomheten er i første rekke konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Instituttet disponerer fire større forskningsfartøyer.

Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitutsjon tilknyttet Universitetet i Bergen. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråder og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte data assimileringsteknikk.

 

Internasjonalt samarbeid

BCCR forskere er involvert  i flere internasjonale klimarelaterte programmer og prosjekter på flere måter som: medlem av styrer og styringsgrupper, forskningsledere i arbeids- og tema-grupper, og som hovedforfattere og medforfattere til forsknings og implementeringsplaner, rapporter, etc. Dette er:

ACIA - Arctic Climate Impact Assessment
AOSB - Arctic Ocean Science Board
CLIVAR - Programme on Climate Variability and Predictability (WCRP)
ECF - European Climate Forum
EPB - European Polar Board
EuroGOOS - Global Ocean Observing System in the European Seas
GLOBEC - Global ocean ecosystem dynamics (IGBP) 
ICARPII - Second International Conference on Arctic Research Planning
ICES - International Council for the Exploration of the Sea
IGBP - International Geosphere Biosphere Programme (ICSU)
IMAGES - International Marine Past Global Change Study (PAGES/IGBP)
IMBER - Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IGBP-SCOR)
IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO-UNEP)
PAGES - Past Global Changes (IGBP)
SCAR - Scientific Committee on Antarctic Research
SCOR - Scientific Committee on Oceanographic Research 
SOLAS - Surface Ocean and Lower Atmosphere Study (IGBP-SCOR)