Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klimaforsker Ellen Viste fotograferer fyret Lille Torungen på Merdø i mai. Foto: Gudrun Sylte 

Bli med og diskuter klimaloven 

Hvordan sikrer vi at klimaloven blir et virkemiddel for å oppnå klimamålene vi har satt oss? Vi stiller spørsmålet under Arendalsuka i år.

Body

Vi har nettopp fått en ny klimalov i Norge, og allerede hersker det stor uenighet om hva den egentlig kommer til å bety for våre utslipp av drivhusgasser.

At Norge og olje- og energiminister Terje Søviknes nylig lanserte den 24. konsesjonsrunden for oljeleting i Barentshavet, fikk internasjonal oppmerksomhet. Både New York Times, Financial Times og Reuters pekte på det norske paradokset, der man på den ene siden holder fram ambisiøse mål om utslippskutt, samtidig som vi aktivt bidrar til å øke verdens produksjon av olje og gass.

I motsetning til de fleste andre vestlige land har utslippene i Norge økt siden 1990. Samtidig er målsetningen å følge EUs klimamål med kutt av utslippene på 40 prosent innen 2030. Spørsmålet er hvor kuttene skal komme – hjemme eller i utlandet? Og ikke minst hvordan skal kuttene komme?

Klimaloven kan spille en potensielt viktig rolle men det krever at den blir gjort kjent, brukt, og forstått.

Vi setter dette på agendaen under Arendalsuka. Med oss har vi sterke meningsbærere for å finne svar på hvordan klimaloven kan være et virkemiddel i klimapolitikken snarere enn en sovepute:

I panelet:

  • Nikolai Astrup, stortingspolitiker for Høyre 
  • Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i  Dagens Næringsliv
  • Bente Pretlove direktør, Climate Action Programme, DNV GL
  • Ragnhild Freng Dale, ph.d.-kandidat på University of Cambridge.
  • Moderator: Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret.

 

Er du i Arendal mandag 14. august ønsker vi deg velkommen til å være med og diskutere hvordan vi sikrer at klimaloven fungerer som et virkemiddel.

Debatten finner sted på Cafe Lindvedskes hus på Tyholmen i Arendal. 

 

Se hele vårt program under Arendalsuka her

 

Se hele programmet for Arendalsuka her