Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Petra Langebroek, Christoph Heinze, Svein Østerhus og Noel Keenlyside.

Vippepunkt og økosystemprediksjoner

Forskning på vippepunkt og på forholdet mellom klima og hav er fellesnevnere i tre nye EU-finansierte forskningsprosjekter ved Bjerknessenteret.

Body

Prosjektkoordinatorene Christoph Heinze, Noel Keenlyside, Svein Østerhus og Petra Langebroek fikk en fin førjulspresang da EU ga tommelen opp for de tre prosjektene deres. 

De tre nye EU-prosjektene spenner fra vinnepunkt i Antarktis til klimaprediksjoner for Sør-Atlanteren og kunnskapshull for viktige vippepunkt knyttet til havet. 

Du kan lese mer om prosjektene her (engelsk).