Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

SNOWISO

1 results

– Jeg ser frem til å dra tilbake i felten, sier ph.d.- stipendiat Sonja Wahl. Nylig returnerte hun fra sitt første feltarbeid, på Grønland.