Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Eksperiment og laboratorium

Eksperiment og laboratorium utgjør en viktig del av forskningen og formidlingen i forskningsprosjektet NORTH. 


Mobilt THC laboratorium

Mobile THC Laboratory, Helge Drange. Project NORTH
Til venstre: Professor Helge Drange (UiB) bruker en roterende tank i undervisningen i et UiB-laboratorium. Til høyre eksperiment i foredrag for lærere i den videregående skolen.  

Professor Helge Drange har utviklet et mobilt THC laboratorium, en roterende tank som viser viktige prinsipp rundt havsirkulasjonen på jorden. 

 

 

Stommel-eksperiment 

Eksperiment i lange vannrør
Rune Time sender vann gjennom lange vannrør. Her strømmer vannet gjennom rørene, fra «Atlanterhavet» nede ved gulvet opp til «Nordpolen» oppunder taket, og deretter i sløyfe nedover igjen. (Foto: Leiv Gunnar Lie, UiS)

I det avanserte væskelaboratoriet ved Universitetet i Stavanger, vil professor Rune Time også gjenskape det kjente Stommel-eksperimentet. 
Til vanlig har er væskelaboratoriet i bruk for å undersøke flyten av olje og gass i transportrørledninger og for å sirkulere ut borekaks-partikler under boring av lange, dype brønner.

Professor Rune Wiggo Time og senioringeniør Herimonja A. Rabenjafimanantsoa ser imidlertid også andre bruksområder. De vil bruke lignende strømningssystemer til å studere nettopp de havstrømmene som klimaforskerne på Bjerknessenteret er opptatt av.

Herimonja A. Rabenjafimanantsoa (til venstre) og Rune Wiggo Time

I North-prosjektet har de bygget opp en skreddersydd løsning av vannrør i sløyfer som skal simulere havstrømmene. 

Les hele saken "Klimaforskning med laser og vannrør"